Stage 1
Stage 1

1. Etapa: Oslo -> Fosnavåg. Vzdialenosť 557km. Čas 10h 10min. 59.9139°N, 10.7522°E / 62.3414°N, 5.6311°E

Stage 2
Stage 2

2. Etapa: Fosnavåg -> Trondheim. Vzdialenosť 465km. Čas 9h 44min. 62.3414°N, 5.6311°E / 63.4305°N, 10.3951°E

Stage 3
Stage 3

3. Etapa: Trondheim -> Brønnøysund. Vzdialenosť 436km. Čas 7h 30min. 63.4305°N, 10.3951°E / 65.4736°N, 12.2077°E

Stage 4
Stage 4

4. Etapa: Brønnøysund -> Glomfjord. Vzdialenosť 309km. Čas 8h 05min. 65.4736°N, 12.2077°E / 66.8166°N, 13.9440°E

Stage 5
Stage 5

5. Etapa: Glomfjord -> Lofoten. Vzdialenosť 337km. Čas 7h 20min. 66.8166°N, 13.9440°E / 66.3404°N, 14.1285°E

Stage 6
Stage 6

6. Etapa: Lofoten -> Malangen. Vzdialenosť 451km. Čas 7h 32min. 68.3404°N, 14.1285°E / 69.3509°N, 18.7110°E

Stage 7
Stage 7

7. Etapa: Malangen -> Alta. Vzdialenosť 398km. Čas 6h 36min. 69.3509°N, 18.7110°E / 69.9550°N, 23.3279°E

Stage 8
Stage 8

8. Etapa: Alta -> Nordkapp. Vzdialenosť 473km. Čas 7h 23min. 69.9550°N, 23.3279°E / 71.1695°N, 25.7832°E

Scroll

POZRITE SI VŠETKY MODELY KATEGÓRIE ADVENTURE