V prípade nehôd

Nehody sa, bohužiaľ, stávajú, ak však jazdíte v správnom motorkárskom oblečení s ochranou tela a schválenou motorkárskou prilbou, riziko zranenia sa výrazne zníži.

Jazdec si nastavuje prilbu.

Čo môžete urobiť

Ak ste účastníkom nehody, je dôležité získať čo najviac informácií. Ak ste vy alebo iná osoba zranená, najdôležitejšia je vždy bezpečnosť.

Ak je to potrebné, zavolajte záchranku. Ak sa rozhodnete pokračovať v jazde, nezabudnite najskôr skontrolovať stav vášho motocykla. Ak motor stále beží, vypnite ho a skontrolujte, či neunikajú prevádzkové kvapaliny. Skontrolujte dôležité matice a skrutky, ako aj riadidlá, páky, vidlice a kolesá. Jazdite pomaly. Váš motocykel mohol utrpieť poškodenie, ktoré nie je viditeľné na prvý pohľad.

Ak ste utrpeli zranenie alebo ste v šoku, možno nebudete môcť získať všetky potrebné informácie priamo v čase nehody. Pokúste sa však čo najskôr vrátiť na miesto nehody a urobiť si poznámky – vďaka tomu budete neskôr vedieť poskytnúť dostatok informácií.

Pomôže vám to pri likvidácii poistnej udalosti a umožní vašej poisťovni poskytnúť čo najlepšie riešenie. Odporúčame mať so sebou pero, papier a digitálny fotoaparát. Ak máte fotoaparát v mobilnom telefóne, použite ho na presné zaznamenanie podrobností o nehode.

Pokúste sa získať nasledujúce informácie:

 • Čas a dátum.
 • Údaje o poistke vodiča druhého vozidla.
 • Kontaktné údaje vodičov, spolujazdcov a chodcov, ktorí boli súčasťou nehody, vrátane mien, adries a telefónnych čísiel.
 • Kontaktné údaje nezávislého svedka.
 • Ak účastník nehody jazdil v rámci výkonu svojho povolania, zaznamenajte si podrobnosti o vodičovi aj o jeho zamestnávateľovi. Môže byť užitočné zaznamenať si opis vodiča, miesta nehody a akékoľvek významné skutočnosti.
 • Podrobnosti o vozidle vrátane značky, modelu, evidenčného čísla, farby, prípadných úprav vozidla a počtu osôb vo vozidle.
 • Informácie o tom, či účastníci nehody použili svetlá alebo smerovky.
 • Počasie, viditeľnosť a svetelné podmienky vrátane pouličného osvetlenia.
 • Mená a podrobné údaje o privolaných policajtoch alebo príslušníkoch iných záchranných služieb.
 • Identifikujte poškodenie všetkých vozidiel.
 • Identifikujte zranenia všetkých osôb.
 • Ak máte fotoaparát, nasnímajte fotografie miesta nehody.
 • Ak ste utrpeli zranenia alebo sa nemôžete hýbať, počkajte na príjazd záchranných služieb.
 • Ak je možné zaznamenať aj nasledujúce údaje, môžu vám pomôcť pri likvidácii poistnej udalosti.
 • Úplný opis nehody vrátane nákresov polohy vozidiel. Odhad rýchlosti vozidiel. Poznačte si aj typ vozovky.
 • Uveďte podrobný opis miesta nehody a všetky relevantné dopravné značky, signály a prekážky.

Postupujte v súlade so zákonom

Čo najskôr o nehode informujte svoju poisťovňu. Ak poisťovňu neinformujete o nehode v rámci časového obdobia uvedeného vo vašej zmluve, môže odmietnuť poistné plnenie.