Zvolávacie kampane a aktualizácie produktov

Na tejto stránke získate dôležité informácie o zvolávacích kampaniach a aktualizáciach produktu týkajúce sa vášho motocykla Honda.

Okrem zaručenia bezpečnosti umožňujú prípadné zvolávacie kampane, či aktualizácie produktov zvýšiť dlhodobú kvalitu našich produktov a vašu skúsenosť s motocyklom Honda. Práve preto vám vrelo odporúčame dohliadnuť na ich dodržanie. Ak chcete získať informácie o prípadných zvolávacích kampaniach, ktoré sa týkajú vášho motocykla, odporúčame sa vždy poradiť s predajcom značky Honda, ako aj sledovať aktualizácie na tejto stránke.

Čo je to zvolávacia kampaň?

Ak výrobca na svojom produkte zistí nejaký problém, ktorý by mohol aj potenciálne viesť k ohrozeniu bezpečnosti, vyhlási zvolávaciu kampaň. Problém môže súvisieť s niektorými časťami, konštrukciou alebo vyhotovením motocykla, ktoré by mohli viesť k vzniku značného rizika ohrozenia bezpečnosti vodiča, posádky alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo je to aktualizácia produktu?

Aktualizácie produktu nemajú súvis s bezpečnosťou. V rámci technologického vývoja môže nastať situácia, že výrobca vyvinie nové komponenty alebo software, ktoré môžu zlepšiť kvalitu, prípadne riešiť niektoré známe problémy produktu.

Online kontrola (táto kontrola je iba pre motocykle Honda)

Vyplňte formulár nižšie a skontrolujte, či sú pre váš motocykel Honda otvorené nejaké zvolávacie kampane alebo aktualizácie produktu.

Zadajte vaše číslo VIN

Nepodarilo sa získať údaje.

V tomto čase nie sú otvorené pre váš motocykel žiadne zvolávacie kampane ani aktualizácie produktu

VIN

Jedinečné identifikačné číslo vášho vozidla. Nájdete ho v osvedčení o evidencii vozidla (OEV), ako aj na výrobnom štítku umiestnenom na karosérii.

Online kontrola – zhrnutie informácií o vašom motocykli

Číslo VIN:

Podľa našich záznamov sú pre váš motocykel otvorené zvolávacie kampane alebo aktualizácie produktu.

    Kontaktuje prosím autorizovaného predajcu motocyklov Honda a dohodnite si termín bezplatnej opravy vášho motocykla.

    Vyhľadať predajcu značky Honda

    Skontrolovať ďalší motocykel

    Poznámka: uvedené výsledky vychádzajú z informácií získaných z našej servisnej siete. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu značky Honda.